Historia OSP Zakrzówek

Zarys Historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku

Na zdjęciu pierwsza Remiza w Zakrzówku jeszcze przy ul. Strażackiej.

Przeżywamy dziś doniosłą uroczystość, jaką jest jubileusz 95 lecia powstania OSP w Zakrzówku. Stało to się w roku 1918. Jest to rok uzyskania niepodległości przez Polskę i jest pierwszą jednostką OSP w Gminie Zakrzówek, która powstała na bazie już działającej straży pożarnej przy Cukrowni Zakrzówek (lata działalności Cukrowni 1875-1932, z przerwą w latach 1915-1922).
Z wiedzy Pana dr. Henryka Krawca, który dokładnie badał dzieje Cukrowni Zakrzówek w inwestycjach fabryki za lata 1898 – 1905 na wyposażeniu zakładu znajdował się typowy sprzęt gaśniczy taki jak: sikawka, beczkowozy, pasy, toporki, wiadra, wąż parciany, co świadczy, że już w tych latach istniała straż pożarna, która z pewnością brała udział w gaszeniu pożarów i innych wydarzeń na terenie Zakrzówka.
W 1918 roku do straży należeli druhowie: Smoczyński Bronisław, Smoczyński Franciszek, Trzaskowski Julian. (posiadamy ewidencje członków).
Już w 1923 r. Fundusz Gminy Zakrzówek opiewał kwotę 50 tys. marek na urządzenie straży ogniowej.
(akta Gminy Zakrzówek – Archiwum Państwowe Lublin Oddział w Kraśniku)
W czasie wojny 1939 -1945 jednostka funkcjonuje.
Pierwszą siedzibą straży był budynek już nieistniejący przy ul. Strażackiej na obecnym placu targowym, który służył do połowy lat 60.
W latach 1963-1966 w czynie społecznym i pomocy ówczesnych władz gromadzkich wybudowano murowaną strażnicę, która w latach 2009-2011 została rozbudowana z przeznaczeniem na Gminny Dom Kultury a Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała  nowe pomieszczenia na swoją działalność.

W dzienniku Urzędowym Wojewody Lubelskiego Nr 3 z dnia 31 marca 1926 r.
strona 34 czytamy: „Na podstawie postanowienia Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lutego 1926 r L. 954/1 wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków pod Nr 600 stowarzyszenie pod nazwą „ Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku gmina Zakrzówek powiat Janowski.”

W 1927 roku Zarząd Towarzystwa OSP w Zakrzówku był w składzie:
(Archiwum Państwowe Lublin, Urząd Wojewódzki Lubelski Wydział Społeczno-Polityczny sygn. 2465 strona 212)
Kowerski Stefan – Prezes
Borowicz Zygmunt Wiceprezes
Sekuła Ludwik – Skarbnik
Bazyli Józef – Sekretarz
Trzaskowski Julian – Naczelnik
Smoczyński Franciszek – Z-ca Naczelnika
Zajączkowski Jan – Gospodarz
Liczebność jednostki w różnych latach wahała się od 26 do dnia dzisiejszego 53 druhów w tym 3 druhny.
W ciągu tych lat Prezesami byli:
Kowerski Stefan, Chrzanowski Józef, Domagała Stanisław, Widomski Henryk, Nieściór Janusz, Rubaszko Janusz, Krawiec Roman, obecnie Stefan Stypułkowski
a Naczelnikami byli:
Trzaskowski Julian, Borowicz Zygmunt, Krasucki Robert, Kozak Stefan, Ronduda Włodzimierz, Borowiec Witold, Baran Stanisław, Łukasik Piotr, Toporowski Krzysztof, Zbigniew Kloc a obecnie jest druh Grzegorz Krawiec.

W sprawozdaniu Urzędu Gminy w Zakrzówku z 1934 roku w dziale Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: Na terenie Gminy Zakrzówek istnieją 3 ochotnicze straże pożarne w Zakrzówku, Studziankach i Rudniku. Majątek ich stanowią: 3 sikawki, 2 wozy rekwizytowe, 10 beczkowozów, 18 bosaków, 15 tłumic i 2 remizy.
Konie na wyjazd do pożarów są wynajmowane za gotówkę, na co mieszkańcy gminy opodatkowali się w wysokości 50 groszy od każdego konia pociągowego rocznie.

Pierwszy samochód pożarniczy Star 25 otrzymaliśmy w 1967 r. od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej z Kraśnika, który służył nam do 2003 r. i do tego 126,5 mb węży. W 1968 r otrzymujemy nową motopompę.
Lata 2007-2013 były przełomowe dla naszej OSP. Do straży wstępują młodzi druhowie, którzy zostali przeszkoleni i wyposażeni w odpowiedną odzież ochronną.

 W 2009 r Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku planuje nas do KSRG
na lata  2013-2014.  Pozyskujemy sprzęt samochód lekki FORD, średni Star 244 GBA 2,5/16, Zestaw hydrauliczny, motopompę Tohatsu, szlamówki, agregat prądotwórczy, Zestaw R-1 i inny sprzęt.
08 marca 2013 r podpisujemy porozumienie trójstronne pomiędzy: Komendantem Powiatowym PSP w Kraśniku bryg .Arturem Bisem , Wójtem Gminy Zakrzówek Grzegorzem Lemiechą  i Prezesem OSP w Zakrzówku
dh.  Stefanem Stypułkowskim o wstąpieniu OSP do KSRG.
Teraz decyzja należy na Komendanta Głównego PSP. Czekamy na nią.
Wspomnę o zaangażowaniu naszej jednostki w działaniach ratowniczych przeciwpowodziowych, która miała miejsce w maju i wrześniu 2010 r. w naszym powiecie na Wiśle w okolicach Annopola.
Nasz statut określa zadania, jakie realizuje jednostka OSP. Cele i zadania są takie same, co 95 lat temu.