Nasi Strażacy

Zarząd OSP Zakrzówek

Prezes OSP: Sławomir Kloc

Wiceprezes OSP: Nel Lenart-Seeuws

Naczelnik OSP: Grzegorz Krawiec

Z-ca Naczelnika OSP: Tomasz Baran

Skarbnik OSP: Dorota Dziewa

Sekretarz OSP: Wojciech Winiarczyk

Gospodarz OSP: Andrzej Sadowski

Komisja rewizyjna OSP Zakrzówek

Krzysztof Toporowski

Jerzy Jesionek

Tomasz Lemiecha

Strażacy OSP Zakrzówek

Baran Stanisław

Baran Tomasz

Bartnik Adrian

Borowiec Witold

Chmiel Dariusz

Gryta Jan

Jachura Jan

Jesionek Jerzy

Kloc Sławomir

Kloc Zbigniew

Kowalik Tomasz

Krawiec Grzegorz

Krawiec Roman

Kunikowski Piotr

Kawęcki Ryszard

Lemiecha Grzegorz

Lemiecha Tomasz

Lenart Oskar

Michał Marzec

Mazur Marek

Nieściór Janusz

Nieściór Zbigniew

Pasternak Mateusz

Pidek Patryk

Rusinek Marcin

Rachoń Paweł

Rapa Tomasz

Sadowski Andrzej

Seeuws Emilian

Struski Aleksander

Stypułkowski Stefan

Toporowski Krzysztof

Winiarczyk Wojciech

Widosmki Adrian

Druhny OSP Zakrzówek

Baran Monika

Kowalik Ewelina

Rapa Paulina

Seeuws Nel

Szymańska Agnieszka